Minimumlonen stijgen per 01-07-2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018 met 1,03% 07-06-18 Minimumlonen per 1 juli 2018

Vereenvoudigde werkwijze btw zonnepanelen

De Belastingdienst past de werkwijze aan voor particulieren die btw willen terugvragen over zonnepanelen. Opvallend is dat, in tegenstelling tot eerdere berichten van de Belastingdienst, ook btw kan worden teruggevraagd als de aankoop heeft plaats gevonden in 2013 of...

Minimumlonen stijgen

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018 met 0,8 % (na afronding). Klik op de link om alle bedragen te zien Minimumlonen per 1 januari 2018  

Stijgende werkgeverslasten

De meeste organisaties betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Na een lastendaling in 2017 betalen werkgevers nu meer aan algemene premies zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene...

Afkoop PEB

Ik ben van plan om nog dit jaar mijn pensioen in eigen beheer af te kopen. Een belastingvrije korting van 34,5% op mijn pensioenkapitaal is te aantrekkelijk om te laten lopen. Door die korting daalt de belastingdruk op mijn pensioen van 52% naar 34,06%. Mijn BV kan...