In een mensenleven kan veel veranderen. Medewerkers treden in dienst, betalen belasting, maken promotie, worden ziek of nemen afscheid. Ondertussen verandert ook het juridische landschap daaromheen. MdB kent hier echter feilloos de weg en die kennis vertalen wij graag naar een betrouwbare salarisadministratie.

Zo kunnen wij periodiek voor u verzorgen:

  • de volledige salarisadministratie;
  • de fiscale aangiften loonheffingen;
  • de aan- en afmeldingen van medewerkers aan de diverse beroepsorganisaties, inclusief salarismutaties;
  • begeleiding, advisering en verzuimregistratie naar de Arbo-diensten en/of verzuimverzekeringsmaatschappijen;
  • begeleiding en registratie inzake de pensioenverzekering.