De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018 met 1,03%

07-06-18 Minimumlonen per 1 juli 2018