De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018 met 0,8 % (na afronding).

Klik op de link om alle bedragen te zien Minimumlonen per 1 januari 2018